Tarja VarhoTiina Tuominen työskentelee määräaikaisena englannin kielen kääntämisen professorina Turun yliopistossa. Hän on aiemmin toiminut muun muassa tekstittämisen ja kääntämisen kehittäjänä Ylellä ja opettanut kääntämistä Glasgow’n ja Tampereen yliopistoissa. Hän on myös työskennellyt useita vuosia av-kääntäjänä. Hänen tutkimuksensa keskittyy pääasiassa tekstityskääntämiseen, ja keskeisiä tutkimusaiheita ovat olleet käännösten vastaanotto, käyttäjäkeskeinen kääntäminen sekä kääntäjien työolot. Vuonna 2015 hän julkaisi teoksen User-Centered Translation (Routledge) yhdessä Tytti Suojasen ja Kaisa Koskisen kanssa. Hän on kääntäjien maailmanjärjestön FITin hallituksen jäsen kaudella 2022–2025.