Apua kansainvälistymiseen

Kites perustettiin auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa ja takaamaan kilpailukykyä monikansallisilla markkinoilla silloin, kun niistä joudutaan kilpailemaan muulla kuin omalla äidinkielellä.

Kitesin ja sen toimijaverkoston kantava ajatus on, että Suomessa tulisi entistä vahvemmin tukea PK-yritysten kansainvälistymistä.

Kaksivuotisen klusterihankkeen aikana muodostettiin Kites ry:n ympärille vireä ja itsenäinen kielitoimialan klusteri, Language Cluster Finland, joka tukee muita suomalaisyrityksiä kansainvälistymisessä tarjoamalla asiantuntemusta sekä laadukkaita ja helposti ostettavissa olevia monikielisyyspalveluita.