Tietoa meistä

 

Kites - Suomen kieliklusteri (Language Cluster Finland)

Historiaa

Monikielisen viestinnän yhdistys, Kites ry, perustettiin vuonna 2007 auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä avautuvassa muutoksessa ja takaamaan kilpailukykyä monikansallisilla markkinoilla silloin, kun niistä ei voida kilpailla omalla äidinkielellä. Missionsa kautta Kites toimi suomalaisen elinkeinoelämän ja julkishallinnon parhaaksi edistäen samalla alan toimijoiden liiketoiminnan kehittymistä kansainväliseksi palvelutoiminnaksi. Ensimmäisten toimintavuosien tärkeä käyttövoima oli Kouvolan Seudun DigiBusiness -digitaalisten sisältöjen klusteriohjelma.

Nykymuotoonsa - Suomen kieliklusteriksi ja valtakunnalliseksi toimijaksi - Kites kehittyi vuosien 2012-2013 hankkeen tuloksena. Hanke oli kolmen toimijan, Kites ry:n, Culminatum Innovation Oy:n ja Vantaan Innovaatioinstituutin yhteishanke, jonka päärahoittajana toimi Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyi Culminatumin hallinnoimaan Digibusiness-osaamiskeskusohjelmaan. Culminatum Innovation oli hankkeen vastuutaho. Kites ry ja Vantaan Innovaatioinstituutti Oy osallistuvat hankkeen ohjaukseen ja rahoitukseen. Hankkeen kokonaisbudjetti oli n. 330 000 euroa.

Kites tänään

Itsenäisellä ja jäsentensä toteuttamalla toiminnalla tarkoitetaan tänä päivänä Kites-toimialalla Suomessa tapahtuvaa alan yritykset, yhteisöt ja korkeakoulut yhdistävää toimintaa. Kites-toimialalla tarkoitetaan tietotekniikan, kielen ja kulttuurin sekä viestinnän osaamisalueiden yhteisellä alueella olevaa toimintaa.

Toiminnasta vastaa Kites ry ja hallinnosta hallitus.

Kites kokoaa eri näkökulmat ja tarpeet yhteen:

  • Asiakkaat
  • Kielipalveluntuottajat (Sisällöntuotantoyritykset ml. kääntäminen ja tulkkaus, Kieliteknologiayritykset)
  • Tutkimus ja koulutus

Keskeistä toiminnassa ovat verkostot, tiedon jakaminen, työpajat ja seminaarit. Vuoden päätapahtuma on syksyisin järjestettävä Kites Symposium, joka kokoaa kielitoimialan parhaan asiantuntemuksen Suomessa verkostoitumaan ja keskustelemaan alan tulevaisuudennäkymistä.

auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa
takaamaan kilpailukykyä monikansallisilla markkinoilla silloin, kun niistä ei voida kilpailla omalla äidinkielellä