SUOMEN KIELIKLUSTERI

KITES RY

Kites-toimiala harjoittaa toimintaa, jossa yhdistyvät teknologia, kieli, kulttuuri ja viestintä. Kites-klusteri kokoaa yhteen yritykset, yhteisöt, tutkimuksen ja koulutuksen.

Meistä

Kites ry:n tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa.

Kites on perustettu auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa ja takaamaan kilpailukykyä monikansallisilla markkinoilla silloin, kun niistä joudutaan kilpailemaan muulla kuin omalla äidinkielellä.

Kites tuo yhteen alan keskeiset toimijat, asiakkaat ja avaintahot, jotka edustavat osaamisalan koko arvoketjua:

  • tutkimusta
  • tuotekehitystä
  • koulutusta
  • tuotantoa
  • markkinointia
  • tukipalveluita

Historiaa

Monikielisen viestinnän yhdistys, Kites ry, perustettiin vuonna 2007 auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä avautuvassa muutoksessa ja takaamaan kilpailukykyä monikansallisilla markkinoilla silloin, kun niistä ei voida kilpailla omalla äidinkielellä. Missionsa kautta Kites toimi suomalaisen elinkeinoelämän ja julkishallinnon parhaaksi edistäen samalla alan toimijoiden liiketoiminnan kehittymistä kansainväliseksi palvelutoiminnaksi. Ensimmäisten toimintavuosien tärkeä käyttövoima oli Kouvolan Seudun DigiBusiness -digitaalisten sisältöjen klusteriohjelma.

Nykymuotoonsa – Suomen kieliklusteriksi ja valtakunnalliseksi toimijaksi – Kites kehittyi vuosien 2012–2013 hankkeen tuloksena. Hanke oli kolmen toimijan, Kites ry:n, Culminatum Innovation Oy:n ja Vantaan Innovaatioinstituutin yhteishanke, jonka päärahoittajana toimi Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyi Culminatumin hallinnoimaan Digibusiness-osaamiskeskusohjelmaan. Culminatum Innovation oli hankkeen vastuutaho. Kites ry ja Vantaan Innovaatioinstituutti Oy osallistuvat hankkeen ohjaukseen ja rahoitukseen. Hankkeen kokonaisbudjetti oli n. 330 000 euroa.

Kites nykyään

Itsenäisellä ja jäsentensä toteuttamalla toiminnalla tarkoitetaan tänä päivänä Kites-toimialalla Suomessa tapahtuvaa alan yritykset, yhteisöt ja korkeakoulut yhdistävää toimintaa. Kites-toimialalla tarkoitetaan tietotekniikan, kielen ja kulttuurin sekä viestinnän osaamisalueiden yhteisellä alueella olevaa toimintaa.

Toiminnasta vastaa Kites ry ja hallinnosta hallitus.

Kites kokoaa eri näkökulmat ja tarpeet yhteen:

  • Asiakkaat
  • Kielipalveluntuottajat (Sisällöntuotantoyritykset ml. kääntäminen ja tulkkaus, Kieliteknologiayritykset)
  • Tutkimuksen ja koulutuksen

Keskeistä toiminnassa ovat verkostot, tiedon jakaminen, työpajat ja seminaarit.

Vuoden päätapahtuma on syksyisin järjestettävä Kites Symposium, joka kokoaa kielitoimialan parhaan asiantuntemuksen Suomessa verkostoitumaan ja keskustelemaan alan tulevaisuudennäkymistä.

Kites ry:n jäsenet

Kites ry:n hallitus

Kites ry:n hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Linda Ahlblad

Puheenjohtaja, Kites ry
Toimitusjohtaja, Pauhu Oy

Leena Salmi

FT, yliopistonlehtori, dosentti
Turun yliopisto

Esko Clarke Sario

Digitointiasiantuntija

Ljudmila Vorozhbitova

Tulkki, Tmi Ljudmila Vorozhbitova