Kieliteknologian liiketoimintahyödyt

Teemaryhmässä tutustuttiin erilaisiin kieliteknologian sovelluksiin liiketoiminnan ja sen hyötyjen kannalta. 

Ryhmän vetäjänä toimi Kitesin varapuheenjohtaja Niko Papula (Multilizer). Viimeinen tilaisuus oli 18.3.2015 (ks. alla).

IMU – Integrated Multilingual E-services for Business Communication

IMU-hankkeessa on kehitetty integroitu monikielinen palvelu, johon kuuluu fraasisanakirjasta, sanastosta ja konekäännösohjelmasta koostuva monikielinen käännössovellus sekä sanakirjahakua ja kääntäjien tai tulkkien yhteystietoja tarjoava automaattinen Call center.

Palvelun ovat kehittäneet Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Pietarin informaatio- ja analysointikeskus, PROMT LLC ja Vitim Oy. Palvelua on testattu useassa pilotissa ja esitetty kohderyhmille Kouvolassa ja Pietarissa pidetyissä tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa.

Lisäksi hankkeessa on laadittu englanti-suomi-venäjä EU:n ja Venäjän hankeyhteistyön sanaston päivetetty ja laajennettu painos. Sanasto on tarkoitettu suomalaisille ja venäläisille kääntäjille ja tulkeille, suomalais-venäläisiä hankkeita toteuttaville ja suunnitteleville organisaatioille sekä hankkeiden rahoituksesta ja valvonnasta vastaaville viranomaisille.

Igor Kudashev piti esitelmän hankkeesta keskiviikkona 18.3.2015 Helsingin Yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa.