Registrering för utställare, deltagaravgift 250 euro

Alla utställare får faktura på registreringsavgiften för utställare en (1) månad före symposiet. Ifyllt och inskickat registreringsformulär utgör ett bindande avtal mellan utställaren och symposiearrangören.