Program

Språktjänster är ett område i stark omvandling och tjänsteutbudet kan bli helt annorlunda i framtiden. Nya önskemål från kunder och nya möjligheter som skapas av ny teknik gör att relaterade tjänster ständigt förändras.

Språksektorn växer stadigt tack vare dagens globalisering. Tillväxten har varit särskilt stark i norra och östra Europa och i Asien. Företag som utnyttjar språkteknologi fullt ut växer snabbare än andra företag. De redovisar i många fall trefaldiga tillväxtsiffror jämfört med företag som är reserverade mot eller negativa till språkteknologi.

Kites-symposiet 2013 är en träffpunkt där alla aktörer och intressenter inom den finländska språksektorn möts och diskuterar sektorns framtidsutsikter

Datum och tid: 31 oktober 2013, kl. 9.00–18.00
Plats: Grand Marina Conference Center, Skatudden, Helsingfors.

Registrering 

9.00–9.30 Registrering och kaffe i expoområdet

Förmiddagsprogram, Fennia I

9.30–10.00 Symposiet öppnas, Tarja Salonen, country director, Semantix Finland Oy, ordförande, Kites rf

10.00–10.45 Europeiska kommisionen, Head of Research & Innovation sector Kimmo Rossi
Big Data and Language Technologies in EU funding programmes 2014-20: an overview

10.45–11.30 Microsoft, Group Program Manager Machine Translation Chris Wendt
The impact of translation on people’s lives, and the opportunities of well-customized automatic translation

Lunch 

11:45–13:00 Buffélunch

Session 1. Språksektorns affärsutveckling, Fennia I

13.00–13.30 Inkrease, CEO Anne-Marie Colliander-Lind
Trends in the language industry

13.30–14.00 M-Brain, produktchef Johanna Martola
Kuuntele, mittaa, analysoi, osallistu - digitaalisen median seurantatyökalut
liiketoiminnan tukena

14.00–14.30 Vacon Oyj, Documentation Manager Pasi Savola
Vacon Plc: Future of multilingual content management in product documentation

14.30–15.00 Espell, Business Development Manager Dániel Szücs
The 4th wave: Disruptive innovation localization

15.00–15.45 Kaffe i expoområdet

15.45–16.15 Aranchodoc Nordic, Director of Strategic Suppliers Danilo Monaco
Production models: the Role of LSP’s in a changing industry

16:15–16:45 Lingsoft Oy, verkställade direktör Juhani Reiman
Automaattinen puheentunnistus - onko sitä olemassa? Prosessien tehostaminen puheentunnistuksella, case terveydenhuolto

 

Session 2. Språkteknologins framtidsutsikter, Nordia

13.00–13.30 The university of Tampere, forskare Jaakko Hakulinen
Puhe- ja kieliteknologia terveydenhuollon mobiilisovelluksissa

13.30–14.00 M-Brain, technology director Kimmo Valtonen
Tekstianalyysi, big data, konekäännös -uudet palvelumuodot

14.00–14.30 META-NET, CIO John Judge
META-NET Strategic Research Agenda

14.30–15.00 Etuma Oy, Chief Scientist Pasi Tapanainen
Oletko ihqu vai bore? Mitä hyötyä on sentimentistä liiketoiminnassa?

15.00–15.45 Kaffe i expoområdet

15.45–16.15 Åbo universitet, forskare Filip Ginter
Practical syntactic and semantic analysis of Finnish on a large scale

16.15–16.45 Multilizer, CEO Niko Papula
Language technology and business in the future

Slutord och mingel, Fennia I och expoområdet

16.45–17.00 Sammanfattning av sessionerna och slutanförande

17.00–18.00 Mingel med mousserande vin i expoområdet