Terminologiaa

Kielentarkistus
Käännöksen tarkistus, oikeakielisyys, soveltuvuus käyttötarkoitukseen
Kielipari
Lähde- ja kohdekieli yhdessä
Kieliympäristö
Asiakirjan kohderyhmän kielelliset, kulttuuriset, tekniset yms. konventiot
Kohdeteksti
Käännöstyön tulos
Konekäännös
Tekoälyohjelmisto, joka suorittaa tekstin käännöksen automaattisesti
Konventio
Tekstille ominaiset kieliopilliset, kohderyhmän tai terminologiset käytännöt
Käännösmuisti
Lähde- ja kohdekielellä oleva (tarkistettu) käännös, jonka osia voi käyttää uudessa käännöksess
Kääntäminen/lokalisointi
Lähdekielisen tekstin sisällön välittäminen kirjallisesti kohdekielelle (määriteltyjen konventioiden mukaisesti)
Lisäarvopalvelut
Peruspalvelun lisäksi tarjottavat palvelut
Lähdeteksti
Käännettävä/lokalisoitava teksti
NDA
Salassapitosopimus
Oikoluku
Vedosten tarkistaminen ennen julkaisua
Pätevyys
Tehtävään, kieleen, kohderyhmään yms. liittyvä koulutus ja kokemus
Rekisteri
Tekstille ominaiset erityispiirteet
Tekstiformaatti
Tiedostomuoto, johon teksti on talletettu, esim. Word, XML, HTML, PDF
Terminologia
Toimialan, organisaation, teknologian tms. konvention mukaiset käsitteiden merkitys- ja riippuvuuskuvaukset (monikieliset)
Veloitusperuste
Työaika, käännösmäärät, kokonaishinta