Monikielipalveluiden ostajan opas

© Kites ry

Harvoilla organisaatioilla on edellytykset itse hallita ja tuottaa kaikki tarvitsemansa kielipalvelut laadullisesti, ajallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuormitushuippujen tasaamiseen, satunnaisiin tarpeisiin tai jatkuvaan apuun tarvitaan erikoistuneita kielialan palveluntuottajia.

Korkeatasoista palvelua syntyy kuitenkin ainoastaan osapuolten yhteistyöllä, joten hyvän palvelun aikaansaamiseksi on myös osattava ostaa. Tähän tarkoitukseen, ostajan ja palveluntuottajan "yhteisen kielen" löytämiseksi, on Kites laatinut ostajan oppaan.

Oppaan rakenne

Ostajan opas koostuu seuraavista osista:

  1. käännöspalvelut
  2. lokalisointipalvelut
  3. monikielityökalujen hankkiminen
  4. kehittämispalvelut
  5. monikieliviestinnän ostaminen
  6. teknisen kirjoittamisen ostaminen (tulossa)

Lisäksi oppaasta löytyy alan terminologiaa. Monikielipalvelujen hankintaprosessin päävaiheet on kuvattu oppaan kaikissa osissa samalla rakenteella:

  • Palvelutarpeen määritys
  • Tarjouspyynnöstä toimeksiantoon
  • Palveluprosessin ja laadun hallinta
  • Toimeksiannon päättäminen

Oppaan jokaisessa osassa on kuvattu alan keskeisimmät käsitteet ja annettu linkit lisätiedon ja asiantuntija-avun hankintaan.