Inkaliisa VihonenInkaliisa Vihonen työskentelee kieli- ja käännösalan asiatuntijatehtävissä Euroopan komission kääntämisen pääosastossa. Hän koordinoi myös kielialan asiantutijaryhmää (LIND Expert Group), joka on komission virallinen asiantuntijaryhmä kieliteollisuuden alalla. Työnsä kautta hän on ollut käynnistämässä eurooppalaista ELIS-hanketta (European Language Industry Survey), joka mittaa vuosittain eurooppalaisen kieliteollisuuden pulssin.

"Me Euroopan komission käännöspalvelussa seuraamme tarkasti kielipalvelumarkkinoiden kehitystä, onhan sillä suora yhteys omaan alihankkijatoimintaamme, joka on tällä hetkellä reilu kolmannes kokonaistuotannostamme. Jo viiden vuoden ajan olemme pyörittäneet suurten eurooppalaisten toimijoiden kanssa eurooppalaista kieliteollisuuskyselyä (ELIS), jonka tulokset ovat antaneet osviittaa niin meille kuin muillekin markkinoita meidän kanssamme jakaville. Kerron esityksessäni niin kyselyn tämän poikkeuksellisen koronavuoden tuloksista kuin kulissien takaisesta työstä kyselyn ja eurooppalaisen kieliteollisuuden hyväksi sekä tulevaisuuden tavoitteista."

Inkaliisan esitelmän aihe on Euroopan kielimarkkinat – vaiherikkaan vuoden vaikutukset nyt ja tulevaisuudessa.