Antti Saloniemi on sosiologian professori Tampereen yliopistossa. Hänen kiinnostuksensa keskiössä ovat työelämän kysymykset, erityisesti työelämän rakenteiden muutos ja sen yhteys hyvinvointiin ja terveyteen. Tähän prosessiin liittyy myös alustatalouden ilmiöiden tutkimus. Tämän alueen tiimoilta hän on ollut jäsenenä myös pohjoismaisessa tutkijaverkostossa.