Sari TuoriSari Tuori, viestintäpäällikkö, Sitra.

Sari Tuori on viestinnän ammattilainen, joka inspiroituu hyvin kontekstoidusta tiedosta ja taitavasta sanojen käytöstä. Hän seuraa aktiivisesti media- ja viestintäympäristön muutoksia sekä ennakoi viestinnän tekemisen tapoja yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Viestinnällisesti tehokkaat ratkaisut ovat Sarin erikoisalaa. Hänelle mieluisimmissa projekteissa erilaisten ihmisten intressit kohtaavat ja syntyy jotakin uutta ja merkityksellistä. Tulevaisuustalo Sitran viestintäpäällikkönä hänen työpöydällään on hektisen ajankohtaisviestinnän lisäksi uusia asioita, joilla ei vielä on edes vakiintuneita termejä.

Sari on aiemmin toiminut mm. juridiikan kustannustoimittajana sekä liike-elämän kirjojen ja koulutusten kustannuspäällikkönä. Kites Symposiumissa Sari puhuu viestinnän tulevaisuudesta yhteiskunnassamme, jossa suhtautumisemme tietoon on radikaalisti muuttunut.