Malin Gustavsson

Malin Gustavsson toimitusjohtaja, Ekvalita

Malin Gustavsson johtaa Ekvalitaa, Pohjoismaiden suurinta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden asiantuntijatoimistoa vuodesta 2008 lähtien. Malin on työskennellyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten parissa yli kymmenen vuoden ajan lähinnä Suomessa, nykyään myös enemmän Ruotsissa ja muissa maissa. Hänellä on laaja kokemus sekä yksityiseltä, julkiselta että kolmannelta sektorilta. Hänellä on pitkä kokemus organisaatioiden prosessityöskentelystä ja on tuottanut oppaita ja työkaluja kolmenhella kielellä. Malin on myös ollut keskeinen tekijä Suomen tasa-arvosanaston kehittämisessä.

Malin pitää iltapäivän keynoten aiheesta: Miten kieli voi tukea yhdenvertaisempaa tulevaisuutta? Lue Malinin esitys tästä.