Mikko KurimoMikko Kurimo 
on puheen- ja kielenkäsittelyn professori Aalto-yliopistossa. Hänen tietotekniikan väitöskirjansa vuonna 1997 käsitteli neuroverkkoihin perustuvaa koneoppimista automaattisessa puheentunnistuksessa. Hän on työskennellyt useassa alan tutkimuslaboratoriossa ja johtanut vuodesta 2000 alkaen Aalto-yliopiston puheentunnistuksen tutkimusryhmää. Hän on vetänyt useita kansallisia ja kansainvälisiä puheenteknologiaan liittyviä tutkimusprojekteja, osallistunut yli 180 tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen ja opettaa puhe- ja kieliteknologiaa Aalto-yliopistossa.

Hänen tutkimusryhmänsä on kansainvälisesti parhaiten tunnettu morfologisesti rikkaiden kielten, kuten suomen, viron, turkin ja arabian, sanastoriippumattomasta mallintamisesta ohjaamattomilla morfeemipohjaisilla kielimalleilla. Uusimpien tutkimusprojektien kohteina ovat mm. puheen ja kuvien tunnistaminen televisio-ohjelmista ja vieraan kielen ääntämisen opettaminen ja arviointi puheentunnistimella.