Markus Alenius on työskennellyt eduskunnan kanslian pöytäkirjatoimistossa pöytäkirjasihteerinä vuodesta 2009. Hän vastaa täysistuntojen ruotsinkielisistä pöytäkirjoista ja on ollut mukana eduskunnan uuden asianhallintajärjestelmän fraasien laadintatyössä. Hän on aikaisemmin ollut myös Sipoon kunnan palveluksessa.

Alenius on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan yleinen valtio-oppi.