Maria Leinonen toimii operatiivisena johtajana Lingsoftissa, joka on Suomen johtavia kieliteknologia- ja kielipalvelualan toimijoita.

Leinonen vastaa Lingsoftin kielipalvelutuotannosta ja sen prosessien kehittämisestä, ja hän on vuosien mittaan luotsannut menestyksekkäästi useita tuotantokoneiston optimointiin ja asiakasratkaisujen kehittämiseen tähtääviä hankkeita Lean-ajattelun mukaisesti jatkuvan parantamisen hengessä.