Hankeyhteistyön sanasto

Irina Kudashevan ja Igor Kudashevin teoksesta EU-Russia Project Co-operation Glossary (English-Finnish-Russian) on ilmeistynyt uusi, laajenettu laitos. Se on osa laajemmasta IMU – Integrated Multilingual E-services for Business Communication -hankkeesta, jonka päätavoite on helpottaa kommunikaatiota suomalaisten ja venäläisten matkailijoiden ja palveluntarjoajien välillä arki- ja hätätilanteissa erityisesti silloin kun osapuolilla ei ole yhteistä kieltä.

Hankkeessa on kehitetty integroitu monikielinen palvelu, johon kuuluu fraasisanakirjasta, sanastosta ja konekäännösohjelmasta koostuva monikielinen käännössovellus sekä sanakirjahakua ja kääntäjien tai tulkkien yhteystietoja tarjoava automaattinen call center.

Sanaston tiedot:

Kudasheva, Irina & Igor Kudashev, EU-Russia Project Co-operation Glossary (English-Finnish-Russian),
Second revised and enlarged edition, Kouvola 2014.

Sanasto voi ladata omalle koneelle.

Palvelu on saatavana Internet-portaalina ja mobiilisovelluksena.