Kielistrategia tasoittaa tietä kansainvälistymiseen

Kites-hanke järjesti 16. huhtikuuta Vantaalla paljon kiinnostusta herättäneen aamiaisseminaarin teemalla Kielistrategian merkitys kansainvälistyvälle yritykselle.

Yritysten johdossa käytetään usein paljonkin aikaa erilaisten strategioiden hiomiseen. Aina ei kuitenkaan muisteta, että kansainvälisille markkinoille tähyttäessä myös monikielisyyteen liittyvä strategiatyö pitäisi aloittaa heti alkuvaiheessa. Tästä muistutti seminaarin ensimmäinen puhuja, Kites ry:n puheenjohtaja ja Semantix Finland Oy:n toimitusjohtaja Tarja Salonen.

Kielistrategialla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla yritys pyrkii ehkäisemään liiketoiminnassaan kieli- ja kulttuuriesteiden muodostumista, ja tällä tavoin edesauttamaan menestystään kansainvälisillä markkinoilla. Yhtenä olennaisena osana näihin toimenpiteisiin kuuluu termi- ja sanastotyö. Pitkän uran termityön parissa mm. Nokian palveluksessa tehnyt Seija Suonuuti tähdensi, että hyvä terminologiatyö täydentää yrityskuvaa, helpottaa tiedonhallintaa sekä nopeuttaa lokalisointia. Lisäksi sanastotyö pienentää lokalisointiin ja kirjoitustyöhön liittyviä kustannuksia keskimäärin 20 prosenttia.

Maailmanlaajuisesti toimivan Vaisala Oyj:n markkinointipäällikkö Lilli Nykänen kertoi konsernin lokalisointiprosesseja hallittavan keskitetysti käännösportaalissa yhdessä globaalisti toimivan käännöstoimiston kanssa. Vacon Oyj:n dokumentoinnista vastaava Pasi Savola korosti myös käännöstoimiston ja asiakkaan partneruuden merkitystä. Taajuusmuuttajia valmistavan yrityksen toiminta on kasvanut ja kansainvälistynyt 90-luvun lopulta lähtien. Kielivalikoiman kasvaessa yritys on tehnyt myös kielistrategisia linjauksia, joiden myötä käännöstyö on siirtynyt konsernin sisältä ulkoisen partnerin tehtäväksi. Lokalisoidut tuotedokumentit hyväksytään Vaisalan tavoin konsernin sisällä maayhtiöissä paikallisten asiantuntijoiden toimesta. Näin varmistetaan yrityksen erikoissanaston oikeanlainen käyttö. Savola antoi puheenvuorossaan myös muita arvokkaita neuvoja kansainvälistyville yrityksille:

- perehdytä yritysjohto lokalisoinnin kustannusrakenteisiin

- satsaa heti alusta lähtien yrityksen termityöhön – kiität kaukonäköisyyttäsi myöhemmin

- sitouta maayhtiöiden väki käännösten validointiin.

EU:n tutkimusten mukaan yrityksellä, jonka kielistrategia on kunnossa, on todennäköisesti enemmän vientimyyntiä kuin muilla. Hyödyt näkyvät mm. yrityksen kielen ja viestinnän laadussa ja yhdenmukaisuudessa, lokalisointiprosessien nopeutumisessa sekä turhien kustannusten pienenemisessä. Luo siis yrityksesi kielistrategia ajoissa, yhdessä ammattilaisten kanssa. Tukea tähän tarjoaa kielitoimialan asiantuntijaverkosto Kites – Language Cluster Finland.